FINESSTEL 
LTD
______________
Etusivu Toiminta Kouluttajat Yhteydet Sivukartta
______________ ______________ ______________ ______________ ______________
Koulutus Konsultointi Julkaisut Langaton Tietotekniikka
23.08.2019 16:47 [Suomeksi] [In English] [En Español]
 
Dokumentteja
Nicaraguan telecenter-selvitys. Finesstel on... >>Lue lisää


Espanjankielinen kännykkäkirja. Finesstel on... >>Lue lisää


Kaikki Dokumentit
Kysymyslista
Kysymys: Kuinka usein kursseja järjestetään?

Vastaus: Aina tarvittaessa, räätälöitynä tai kurssisuunnitelmien mukaisesti. Seuraa tarjontaa näiltä sivuilta.

Pikalinkit:

Julkaisut

Langattoman viestinnän kouluttajakoulutus

Pääkonsultti

Tietokoneen ajokortti

EXIF kuvapalvelu

Yleisesitteet:

Langattoman viestinnän kurssiesite PDF-muodossa.

Tietotekniset palvelut PDF-muodossa.
Yhteydenotto:

Sähköinen tiedustelulomake.


Finesstelin tavoitteena on kehittää tietoyhteiskuntaa kansainvälisessä ympäristössä.

Finesstelin toimintaFinesstel Oy on vuonna 2002 perustettu kansainvälinen tietoliikennealan koulutus-, konsultointi- ja julkaisuyritys. Finesstel osallistuu niin kotimaisiin kuin kansainväisiin alan projekteihin.

Finesstel järjestää yleisiä koulutus-, konferenssi- ja seminaaritilaisuuksia. Yritys järjestää myös erikseen räätälöityä, tilannekohtaisesti yritysten tarpeisiin muokattua täsmäkoulutusta. Yrityksen erityisosaaminen liittyy GSM-, GPRS- ja UMTS-tekniikoihin sekä yleiseen tietoliikenne- ja tietotekniikka-alaan.

Finesstel vastaanottaa toimeksiantoja myös Internet-sivustojen suunnitteluun ja ylläpitoon liittyen. Esimerkiksi nämä Finesstelin kolmikieliset sivut on toteutettu täysin yrityksen omana tuotantona.

Koulutuksessa käytetään ajankohtaista alan materiaalia, mikä julkaistaan joko yhteistyössä esimerkiksi WSOY:n kanssa tai Finesstelin itsensä kustantamana. Finesstel on aktiivinen myös espanjan kielisillä markkinoilla, mistä yksi osoitus on 2003 Finesstelin tekemä ja kustantama espanjan kielinen kirja "Todo sobre los telefonos moviles", eli kaikki kännyköistä.

Finesstelin osa-alueet


Finesstelin toiminta jakautuu kolmeen pääalueeseen: koulutus-, konsultointi- ja julkaisutoimintaan.

Finesstel Koulutus

Finesstel Koulutus järjestää yleisiä tietoliikenne- ja tietotekniikkakursseja, seminaareja ja konferensseja. Toiminnan perusajatuksena on tarjota ajankohtaista tietoa alan yrityksissä toimivien ammattilaisten avustuksella.

Finesstel Konsultointi

Finesstel Konsultointi osallistuu tietokone- ja tietoliikennealan projekteihin sekä järjestää yritysten sisäistä, asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöityä koulutusta. Esimerkkejä Finesstelin kansainvälisistä konsultointiprojekteista ovat Hondurasin yleisöpuhelinten modernisointiin osallistuminen sekä Nicaraguan teleinfrastruktuurin hyödyntämiseen ja parantamiseen tähtäävä selvitysprojeti. Finesstelin yrityskohtaista koulutusta on puolestaan toteutettu mm. Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Espanjassa ja Suomessa.

Finesstel Julkaisut

Finesstel Julkaisut harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Finestelin kursseilla, seminaareissa ja konferensseissa käytetään omaa tuotantoa. "GSM-tekniikka" ja "GPRS-tekniikka" -kirjat soveltuvat kurssimateriaaliksi alan ammattilaisille ja opiskelijoille, ja "Kännyköinnin lyhyt oppimäärä" sekä "Langattoman viestinnän perusteet" soveltuvat esimerkiksi TIEKE ry:n uusille langattoman viestinnän kursseille niin tuleville opettajille kuin alan opiskelijoillekin.Finesstel on osallistunut AL-Invest -tapahtumiin Espanjassa ja Meksikossa.

Finesstel järjestää televiestinnän kursseja ja seminaareja.


Finesstel osallistui Nicaraguan teleinfran selvitysprojektiin.

Finesstel oli mukana valitsemassa Hondurasiin modernisoituja yleisöpuhelimia.

______________
  © Finesstel Ltd. 2003-2008